top of page

Általános Szerződési Feltételek

Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon elégedett lesz a Budapest Flower-től történő vásárlással, de ha bármilyen problémája van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot, és mi azonnal megoldjuk a problémát.
A megrendelést 24 órával a kiszállítás előtt visszavonhatja.
Ha a megrendelést ezen idő alatt törli, nincs más teendő, a megrendelés törlésre kerül és nem számítunk fel a díjat, avagy teljes visszatérítést adunk.

 

A virágok azonban romlandó árucikkek, ezért fenntartjuk a jogot, hogy megtérítsük a költségeket, ha a megrendelést nem törölték időben. Nincs megrendelés törlési díj.

 

A megrendelt terméket Pest megyében szállítjuk a megadott címre, az adott napon ha a fizetési oldalon található kiszállítási menüpontban a "futárszolgálat általi kézbesítés" lehetőséget választja.
Budapest területén a standard szállítási díj 3500 Ft, a városon kívül 9500 Ft, 30 km-t meghaladó távolság esetén 11000 Ft. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Mester Anett E.v.  (továbbiakban: Szolgáltató),  a www.budapestflower.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és a kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Vásárló továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.budapestflower.hu weboldalon keresztül történik.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.budapestflower.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Budapestflower Online áruház) keresztül történik. A Budapestflower Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
A Budapestflower Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Megrendelés

A csokrokat,  virágdekorációkat az aktuálisan üzletünkben megtalálható, folyamatosan változó árukészletünkből állítjuk össze. A termék képek csak illusztrácók, azonban stílusában, méreteiben és megjelenésében igyekszünk maximálisan hasonlót alkotni.
Amennyiben a Budapest Flower Online áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait a kapcsolat menüpont alatt találja meg.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely bruttó ár.  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
A megjegyzés rovatban lehetősége van a Vásárlónak az üdvözlőkártya szövegének megadására vagy egyéb megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ha a vásárló nem tölti ki, nem küldünk üdvözlőkártyát a csokorhoz vagy az egyéb virágdekorációhoz.

Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


Amennyiben a Vásárló által megadott kiszállítási időpontban a megrendelt árut önhibánkon kívül nem tudjuk átadni, ismételt kiszállításra kerülhet sor.  Az ismételt kiszállítás költsége Budapest területnére 4000 Ft.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

​Kiszállítást 10 - 19 óra között végzünk minden nap, kivéve vasárnap. A beérkező rendeléseket 8.00-tól – 15.00-ig áll módunkban aznapra elfogadni.  
A megrendelt terméket a Vásárló személyesen is átveheti nyitvatartási időben a Szolgáltató üzletében, amennyiben a rendelési adatok szállítási mód menüpontjánál „Felvehető a Virágboltban” választja. A személyes átvétel esetén szállítási díj nincsen.

                       

Fizetés:

A kiszállított áru ellenértékét a következő módon egyenlítheti ki:

A rendelési adatok  fizetés menüpontja alatt az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat az Ügyfél:

- Fizetés Bankkártyával vagy Fizetés PayPal számlával.

A  sikeres online fizetést követően a rendelés során megadott e-mail címre elektronikus számlát küldünk. 

- Készpénzzel az üzletünkben vagy bankkártyával

Üzletünk nyitvatartási ideje alatta lehetősége van a kiválasztott csokrot vagy egyéb termékünk ellenértékét készpénzzel vagy bankkártyával kifizetni.

 

 A kifizetett összegről elektronikus számlát állítunk ki a megadott számlázási adatok alapján, melyet a megrendelő e-mail címére küldünk. 
Az euróban feltüntette árak csak tájékoztató jellegűek a pénzügyi elszámolás Ft-ban történik.

Visszaszolgáltatási Garancia

A vásárlónak a hatályos Ptk. értelmében joga van elállni a szerződéstől. 
A virág gyorsan romlandó áru, ezért a gazdasági szervezet fenntartja a jogot az elállás miatt keletkezett költségeinek a megtéríttetésére. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a vásárló viseli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan állapotban, akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését hanyagságból vagy szándékosan idézte elő. Ha a szállítás megkezdődött, a teljes szállítási díj már költség.
Amennyiben a termékről felbontás során a futárunk jelenlétében derül ki, hogy sérült, a termék visszaszállítását és az értékesítés törlését a Szolgáltató biztosítja. A termékkel kapcsolatban bármilyen nemű tartalomhiányt vagy sérülést a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti  jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállalunk.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Szerzői Jogok

A jelen Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített összes tartalomnak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek közül választhat a Vásárló.
 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A  fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás. vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Egyebek

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Cég információ:

A cég megnevezése: Mester Anett E.V.
A cég székhelye: 1133 Budapest Tutaj utca 1/a 
A cég adószáma: 59530619-1-41
Regisztrációs szám: 57574644

Számlaszám: Raiffeisen

Bank neve és címe:

  • Raiffeisen Bank Zrt. (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., E-mail: info@raiffeisen.hu)

  • SWIFT kód: UBRTHUHB

bottom of page